Εισαγωγή

Η 4 Elements Web που από εδώ και στο εξής θα αναφέρετε ως 'Εταιρεία', είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της εταιρείας, ο οποίος βρίσκετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.4elementsweb.gr, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρον και προϋποθέσεων που έχει θέσει η εταιρία.

H εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο 4 Elements Web ως νόμιμος διαχειριστής και ιδιοκτήτης του διαδικτυακού τόπου www.4elementsweb.gr  έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ανανέωση τους  παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις θα αναρτούνται στην ενότητα όροι και προϋποθέσεις στον δικτυακό τόπο της εταιρείας. Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους ορούς και προϋποθέσεις οφειλή να μη προβεί σε χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της εταιρείας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της εταιρείας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.4elementsweb.gr θα αναφέρονται στο εξής ως 'Πελάτες', ανεξάρτητα αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών από την εταιρεία.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, σχεδίων και κειμένων και κώδικα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, τρίτων μερών, εταιρειών ή οργανισμών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου. Απαγορεύετε οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταπώληση, μεταποίηση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν επανέκδοση, αναπαραγωγή, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπετε μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες, γραφικά και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Δικαιώματα χρήσης

Η εταιρεία για κάθε εργασία που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, εκχωρεί στον πελάτη τα δικαιώματα χρήσης αυτής. Τα πνευματικά δικαιώματα επί του τελικού έργου παραμένουν στην εταιρεία ή στον δημιουργό, εκτός και αν υπάρχει κάποια άλλη έγγραφη συμφωνία. Ο πελάτης βεβαιώνει ότι με την εκτέλεση της εντολής δεν παραβιάζονται ισχύοντες νόμοι και δεν θίγονται δικαιώματα τρίτων όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα εμπορικού σήματος. Αν η εκτέλεση εντολής προβλέπει επεξεργασία περιεχομένου, εικόνων ή φωτογραφιών ο πελάτης καλείτε πριν την πραγματοποίηση αυτής να εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιώματα για την διεξαγωγή της επεξεργασίας. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του συμβολαίου καταπατηθούν δικαιώματα τρίτων, την ευθύνη φέρει ο πελάτης και μόνο, και οφείλει να απαλλάξει την Εταιρεία από κάθε αξίωση τρίτων συμπεριλαμβανόμενων και των αντίστοιχων εξόδων που μπορεί να προκύψουν.

 

Βασικές Υπηρεσίες

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία στον πελάτη διαχωρίζονται σε τρία πακέτα κατασκευής ιστοσελίδων α) Business Βασικό β) Business Ενισχυμένο γ) Business Επαγγελματικό και καθορίζονται μετά από την πράξη αποδοχής του εντύπου παραγγελιάς βασικών υπηρεσιών. Η βασικές υπηρεσίες παρέχονται όπως είναι ή όπως είναι διαθέσιμες και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης τεχνολογιών, κώδικα και λοιπών προγραμμάτων. Η αποδοχή του έντυπου παραγγελίας βασικών υπηρεσιών σημαίνει και αποδοχή των όρων χρήσης της εταιρείας. Η Εταιρεία όποτε αυτή επιλέξει μπορεί να αλλάξει να τροποποιήσει ή να αναπροσαρμόσει τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει καθώς και να αναπροσαρμόσει το εφάπαξ ή ετήσιο κόστος. Δεν προβλέπετε καμιά παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέρα τον παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών, εκτός και αν υπάρχει πρόσθετη έγγραφη συμφωνία της εταιρείας με τον πελάτη.

 

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Οι πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία στον πελάτη καθορίζονται μετά από την πράξη αποδοχής του εντύπου παραγγελιάς πρόσθετων υπηρεσιών και διαχωρίζονται σε α) πρόσθετες υπηρεσίες ιστοσελίδων β) πρόσθετες υπηρεσίες γραφικών και γ) πρόσθετες υπηρεσίες Internet Marketing. Οι πρόσθετες υπηρεσίες παρέχονται όπως είναι ή όπως είναι διαθέσιμες και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης τεχνολογιών, κώδικα και λοιπών προγραμμάτων. Η αποδοχή του εντύπου παραγγελίας πρόσθετων υπηρεσιών σημαίνει και αποδοχή των όρων χρήσης της εταιρείας. Η Εταιρεία όποτε αυτή επιλέξει μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει της πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει καθώς και να αναπροσαρμόσει το εφάπαξ ή ετήσιο κόστος. Διαφημιστικές καμπάνιες κοινωνικών μέσων δικτυώσεις καθορίζονται μετά από ξεχωριστή συμφωνία πέρα της αποδοχής του έντυπου παραγγελίας πρόσθετων υπηρεσιών.

 

Κατασκευή E-Shop

Οι υπηρεσίες κατασκευής e-shop που η εταιρεία παρέχει διαχωρίζονται σε κατασκευή στατικού και δυναμικού ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε όλες τις υπηρεσίες κατασκευής e-shop η επιλογή του hosting, ή υπηρεσιών όπως CRM κ.α, γίνετε από την εταιρεία. Η χρήση των δικτυακών ηλεκτρονικών καταστημάτων της εταιρείας γίνετε με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, διαφημίσεις, φωτογραφίες, γραφικά, video, audio, διαφημιστικό υλικό, δημοσιεύματα ή σχόλια των ηλεκτρονικών καταστημάτων των πελατών της.  Η εταιρεία, οι προμηθευτές της, ή συνεργάτες της δεν εγγυώνται σχετικά με οπουδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία τρίτων, για την ακρίβεια του περιεχομένου, υλικού ή πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά καταστήματα, ούτε εγγυάται ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα ή άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα είναι απαλλαγμένες/απαλλαγμένα από λάθη, ελαττώματα κ.α. Παρόλα αυτά η εταιρεία, οι προμηθευτές της, ή συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωστή λειτουργιά των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία δεν έχει ευθύνη για συναλλαγές αγορές ή λήψης πληρωμών που διενεργούνταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα που έχει κατασκευάσει. Σε περίπτωση που η υπηρεσία κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την διενέργεια συναλλαγών μέσω υπηρεσιών τρίτων ισχύουν οι οροί και προϋποθέσεις των τρίτων για την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες κατασκευής e-shop παρέχονται όπως είναι ή όπως είναι διαθέσιμες και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης τεχνολογιών, κώδικα και λοιπών προγραμμάτων. Η αποδοχή του εντύπου παραγγελίας για την κατασκευή e-shop σημαίνει και αποδοχή των όρων χρήσης της εταιρείας.

 

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Έκτος και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά δεν προβλέπετε παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως προσχέδια, διορθώσεις, σχεδία, εκτυπώσεις, παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας καθώς και έξοδα μεταβιβάσεις η αποθήκευσης δεδομένων. Στην περίπτωση που εκ τον υστέρων ο πελάτης επιλέξει την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών είτε οικειοθελώς είτε καταστεί αναγκαία τότε ο πελάτης θα επιβαρύνετε τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν βάση ωρομίσθιου το οποίο ορίζετε στα 30,00€.

 

Επιπλέον Εργασίες

Ως επιπλέον εργασίες ορίζονται όλες οι εργασίες οι οποίες ο web developer πραγματοποίησε μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της εκάστοτε ιστοσελίδας ή σχεδίου ή project, είτε μετά από απαίτηση του πελάτη για επιπλέον αλλαγές, είτε τέτοιες εργασίες ήταν αναγκαίες. Τέτοιες εργασίες ανάλογα με τον τύπο εργασίας υπολογίζονται βάση ωρομίσθιου.

 

Προθεσμίες παράδοσης και ολοκλήρωσης εργασιών, Διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Μετά την πράξη αποδοχής του εντύπου παραγγελίας βασικών και πρόσθετων υπηρεσιών επιβεβαιώνετε από την εταιρεία με την μορφή λήψης εντολής εργασιών η περιγραφή και ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του εκάστοτε project. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή επιπλέον εργασία, που δεν περιλαμβάνετε στην επιβεβαίωση εντολής, μετατίθενται αντίστοιχα και οι προθεσμίες παράδοσής και ολοκλήρωσής εργασιών. Η τήρηση των προθεσμιών παράδοσης και ολοκλήρωσής εργασιών από μέρος της εταιρείας μας προϋποθέτει την έγκαιρη και ορθή πλήρωση των υποχρεώσεων του πελάτη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση μη εκπλήρωσής των όρων χρήσης.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης και ολοκλήρωσης εργασιών καθώς και την παροχή μιας υπηρεσίας από μέρους μας ή από τους προμηθευτές μας για  λόγους όπως: πόλεμος, τρομοκρατική ενέργεια, κυβερνοεπιθέσεις, τεχνικές βλάβες, μηχανικές βλάβες, εμπορική πολιτική, απεργίες, ελλείψεις σε πρώτες ύλες ή ενέργεια, δίνει στην εταιρεία να το δικαίωμα να μεταθέσει τον χρόνο παράδοσης.

Σε περίπτωση που η μετάθεση του χρόνου παράδοσης δεν γίνει αποδεκτή από τον πελάτη, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή εργασιών χωρείς να απορρέει κάποια ευθύνη για την εταιρεία για τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί τμηματικές αποστολές ή μερική παροχή υπηρεσιών εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με την εντολή εργασιών που έχει λάβει.

Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζετε ανά ημερολογιακό έτος ή θα ορίζετε μετά από συμφωνία μεταξύ πελάτη και εταιρείας και θα αναφέρετε στο συμβόλαιο που συντάσσεται από την εταιρεία και υπογράφετε από τους δυο συμβαλλόμενους. Στο συμβόλαιο  περιλαμβάνετε το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες με ετήσιο κόστος.

 

Πληρωμή

Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό πληρωμής με την παραλαβή των προϊόντων/υπηρεσιών και του αντίστοιχου τιμολογίου είτε μετρητοίς, είτε με τραπεζική κατάθεση, είτε μέσω επιταγής. Δυνατότητα εκπτώσεις παρέχετε μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας. Πληρωμές μέσω επιταγών θεωρούνται ότι έχουν εκτελεστεί μόνο μετά την είσπραξη της επιταγής. Το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών μπορεί αποσταλεί μέσω e-mail, ταχυδρομικός, ή με απευθείας παράδοση στον πελάτη.

 

Δικαίωμα παρακράτησης

Διατηρούμε την κυριότητα των προϊόντων έως και την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πελάτη προς την εταιρεία. Ο πελάτης υποχρεούται να μας ενημερώσει αμέσως, σε περίπτωση που τα προϊόντα χρησιμοποιηθούν από τρίτους, σε περιπτώσεις κατάσχεσης, καθώς και σε περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών ή καταστροφών. Οφείλει επίσης να μας ενημερώσει, σε περίπτωση που μεταβιβάσει την κυριότητα των προϊόντων, καθώς και σε περίπτωση αλλαγής της έδρας διαμονής του ιδίου ή της εταιρείας.

Σε περίπτωση καταπάτησης των όρων της παρούσας σύμβασης από τον πελάτη, καθυστέρηση εξόφλησης ή μη εκπλήρωσης υποχρέωσης, έχουμε το δικαίωμα να  απαιτήσουμε επιστροφή των προϊόντων ή διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής μιας συνεργασίας από τον πελάτη, χωρίς να συντρέχει κάποιος λόγος παράβασης των υποχρεώσεων ή συμφωνημένων όρων του από την πλευρά της εταιρείας, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το 40% από το συμφωνημένο ποσό.

 

Αποστολή δεδομένων / Απώλεια δεδομένων / Υιοί

Πριν την αποστολή ή μεταβίβαση των δεδομένων στην εταιρεία, ο πελάτης οφείλει να εγγυηθεί ότι έχει υποβάλει τα δεδομένα σε έλεγχο για ιούς, spam και worms χρησιμοποιώντας τις νεότερες εκδόσεις προγραμμάτων προστασίας από υιούς. Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την παρουσία υιού ή άλλου κακόβουλου λογισμικού σε δεδομένο, το οποίο απέστειλε ο ίδιος. Με την ανάληψη της εν λόγω ευθύνης, αναλαμβάνει και την κάλυψη των εξόδων ελέγχου του συστήματος, διάγνωσης της ζημιάς και επισκευής από μια τεχνική εταιρεία, καθώς και των εξόδων που προέκυψαν από τη διακοπή εργασιών.

Σε περίπτωση απώλειας κάποιου δεδομένου, ο πελάτης οφείλει να μας αποστείλει ή να μας παράσχει εκ νέου το δεδομένο.

Δεν παρέχουμε απολύτως καμία εγγύηση αναφορικά με δεδομένα που μας παρέχονται από τον πελάτη, και δεν φέρουμε απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη, καθώς για χρωματικές αποκλίσεις ή αποκλίσεις αναφορικά με την αντίθεση ή τον κορεσμό εφόσον κάτι τέτοιο οφείλεται στον πελάτη. Ο πελάτης έχει την συνολική ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των αρχείων που μας αποστέλλει, καθώς και για την πλήρη και ορθή μεταβίβαση αρχείων.

 

Επιθεώρηση/Υποχρέωση καταγγελίας

Ο πελάτης υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο τόσο των ολοκληρωμένων όσο και των προπαρασκευαστικών ή ενδιάμεσων έργων που του αποστέλλουμε. Προϋπόθεση για την άσκηση ένστασης για κατασκευαστικά λάθη από πλευράς του πελάτη είναι η έγγραφη κοινοποίηση αυτών πέντε εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης εξέτασης και καταγγελίας, το προϊόν θεωρείται ως αποδεκτό.

 

Εγγύηση

Η χρήση των δικτυακών τόπων της εταιρείας γίνετε με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Η εταιρεία δεν εγγυάται σχετικά με οπουδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, για την ακρίβεια του περιεχομένου, υλικού ή πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες ή άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα είναι απαλλαγμένες/απαλλαγμένα από λάθη, ελαττώματα, ιούς ή άλλα δεδομένα που μπορεί να είναι επιζήμια. Ωστόσο η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει τις ιστοσελίδα της απαλλαγμένη από ιούς, spam κ.α.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η εντολή εργασιών και εκτέλεση συμβολαίου της εταιρείας με τον πελάτη διενεργείτε μετά από κοινή συμφωνία, σε καμιά περίπτωση η εταιρεία και οι προμηθευτές της ή συνεργάτες της δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν διαφυγόντα κέρδη έμμεσα ή άμεσα όπως επίσης και για απώλεια φήμης και πελατείας κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ή  κατά την διάρκεια του συμβολαίου ή πριν ή μετά την λήξη του συμβολαίου.

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, διαφημίσεις, φωτογραφίες, γραφικά, video, audio, διαφημιστικό υλικό, δημοσιεύματα ή σχόλια των ιστοσελίδων πελατών της. Ωστόσο στην περίπτωση που το περιεχόμενο περιέχει παράνομες δραστηριότητες όπως πορνογραφικό ή προσβλητικό υλικό ή ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές τότε η εταιρεία θα αφαιρέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο και θα ενημερώσει των ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας εγγράφως.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας δεν ευθύνεται για τις υπερσυνδέσεις με άλλες τοποθεσίες ή διευθύνσεις  στο διαδίκτυο η οποίες δεν αποτελούν μέρος της ιστοσελίδας και δεν ανήκουν στην εταιρεία.

 

Μηχανές αναζήτησης και κατάταξη της ιστοσελίδας σε αυτές

Λόγω της συνεχόμενης αλλαγής στον τρόπο που οι μηχανές αναζήτησης κατατάσσουν τις ιστοσελίδες η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για την θέση κατάταξης ή την πτώση θέσης κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Παρόλα αυτά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και παρέχει υπηρεσίες που μπορούν να οδηγήσουν σταδιακά σε μια καλή θέση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης.

 

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης και blogs

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή blogs παρέχονται κατόπιν αμοιβής και απαιτούν την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων των αντίστοιχων κοινωνικών μέσων δικτύωσης η blogs. H εταιρεία  δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν διαφυγόντα κέρδη έμμεσα ή άμεσα όπως επίσης και για απώλεια φήμης και πελατείας  ή τυχόν απάτη που μπορεί να περιέλθει από κοινωνικά μέσα δικτύωσης και blogs κατά την διάρκεια του συμβολαίου ή πριν ή μετά την λήξη του συμβολαίου. Σε κάθε χρήση κοινωνικού μέσου δικτύωσης η blog ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του εκάστοτε κοινωνικού μέσου δικτύωσης ή blog.

 

Ετήσιο Κόστος

Το ετήσιο κόστος ιστοσελίδων περιλαμβάνει ένα όνομα χώρου (domain name), ιστοφιλοξενία (hosting) για μια ιστοσελίδα, συντήρηση μιας ιστοσελίδας και ορίζετε βάση συμβολαίου. Το domain name που κατοχυρώνετε γίνετε μετά από επιλογή του πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει είδη domain name θα πρέπει να γίνει μεταφορά αυτού στον παροχέα domain name που η εταιρεία ορίζει. Η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια domain name πελατών της σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής των οικονομικών υποχρεώσεών του   πελάτη προς την εταιρεία.

To Hosting της ιστοσελίδας σας ανανεώνεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση ενός χρόνου. Εφόσον επιθυμείτε την διακοπή των υπηρεσιών  συντήρησης και χρήσης της ιστοσελίδας σας και μεταφορά της σε άλλο διακομιστή, αποστείλετε το αίτημα σας το αργότερο 4 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της παροχής μας.  Όλα τα πακέτα κατασκευής ιστοσελίδων και e-shop περιλαμβάνουν hosting και δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άλλου πακέτου ιστοφιλοξενίας.  H επιλογή των εταιρειών hosting για τα πακέτα κατασκευής ιστοσελίδων και e-shop γίνετε αποκλειστικά από την εταιρεία.

Το ετήσιο κόστος  χρεώνεται προκαταβολικά για το διάστημα των επόμενων 12 μηνών, και πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη του προηγούμενου ή την ενεργοποίησή του νέου πακέτου ιστοφιλοξενίας. Η ιστοσελίδες στεγάζονται σε υψηλών προδιαγραφών Servers, παρόλα αυτά ενδέχεται να παρουσιαστούν μεμονωμένα τεχνικά προβλήματα ή διακοπές λόγω συντήρησης σε καμιά περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται εφόσον το πρόβλημα δεν προκλήθηκε από δικές της ενέργειες.

 

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Σε κάθε προϊόν μας έχουμε το δικαίωμα να παραπέμπουμε μέσω υπερσύνδεσης στην εταιρεία μας στο κάτω μέρος της αρχικής και κάθε υποσέλιδου. Η υπερσύνδεση αυτή οφείλετε να διατηρηθεί ακόμα και σε περίπτωση μεταπώλησης του προϊόντος από τον πελάτη σε τρίτο. Η αφαίρεση του δεν επιτρέπεται χωρίς την γραπτή άδεια από την εταιρία μας.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο, μερική ακυρότητα

Εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε υπόθεση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων όρων χρήσης καταστεί άκυρη, κάτι τέτοιο δεν επιφέρει ακυρότητα και των άλλων διατάξεων της παρούσας σύμβασης.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο πελάτης συμφωνεί να γίνεται η προβλεπόμενη και σύμφωνη με τις νομικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης. Ο πελάτης συμφωνεί να γίνεται η μεταβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτους, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Η 4 Elements Web χειρίζεται τα δεδομένα σας υπεύθυνα, σύμφωνα τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που της παρέχετε αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Για το λόγο αυτόν και μόνο αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικά με το αίτημά σας για αποστολή προσφοράς χρησιμοποιώντας την φόρμα προσφοράς στην ενότητα επικοινωνία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής και συμπλήρωσης των πληροφοριών και διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους όρων χρήσης τον υπηρεσιών που παρέχει.

Κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, ο server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα της εταιρείας μας αποθηκεύει τη διεύθυνση 'ip' του πάροχου υπηρεσιών διαδικτύου που έχετε, τις σελίδες που επισκεφτήκατε, καθώς και την ημερομηνία και διάρκεια της επίσκεψής σας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς αλλά και για συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας της εταιρείας. Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται πουθενά αλλού πέρα από την Google Analytics, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η ιστοσελίδα της 4 Elements Web χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου της εταιρείας Google. Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα 'cookies', αρχεία κειμένου δηλαδή, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα οποία βοηθούν στην ανάλυση χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που εξάγονται από τα 'cookies' έχουν να κάνουν με τη χρήση που κάνετε  σε  ένα δικτυακό τόπο και περιλαμβάνουν την διεύθυνσης 'ip' του πάροχου σας. Οι πληροφορίες αυτές μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται σε έναν από τους server της εταιρείας Google. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε σε μια ιστοσελίδα, να συντάξει στατιστικές μελέτες για την εταιρεία άλλα και για την κατασκευή νέων υπηρεσιών. Είναι πιθανό η Google να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους με την προϋπόθεση ότι κάτι είναι νόμιμο ή ότι η εν λόγω επεξεργασία γίνετε με δικιά της ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα συσχετίσει τη δική σας διεύθυνση 'ip' με άλλα στοιχεία της Google. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μην αποθηκεύονται τα cookies άλλα στην περίπτωση αυτή δεν εγγυόμαστε ότι θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας τόσο από εμάς όσο και από την Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο.

 

Νομικές πληροφορίες

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών και συμπληρώσεων των πληροφοριών, διατάξεων αναφορικά με τους όρους χρήσης και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ήχοι, βίντεο, αρχεία κινούμενης εικόνας, καθώς και οι ρυθμίσεις τους ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ή στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και προστατεύονται από  τη νομοθεσία. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή και τροποποίησή τους τόσο για εμπορικούς σκοπούς όσο και για χρήση σε άλλους ιστότοπους.

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο 4 Elements Web είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό. Όλα τα σήματα που αναφέρονται στην ενότητα σύγχρονες τεχνολογίες  αποτελούν ιδιοκτησία η  εμπορικά σήματα των εκάστοτε εταιρειών η οργανισμών ή κατασκευαστών και προστατεύονται από την νομοθεσία.

 

Ρήτρα απαλλαγής

Η εταιρεία ελέγχει και ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της. Παρ' όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν. Για το λόγο αυτό, δεν φέρουμε καμία ευθύνη ούτε παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την επικαιρότητα, ορθότητα και πληρότητα των παρεχόμενων σε εμάς πληροφοριών. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους ιστότοπους, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω υπερσυνδέσμου. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστότοπων που ανήκουν σε τρίτους.

 

Λογότυπο 4 Elements Web

Όροι Χρήσης | Αναφορά προβλήματος | Τιμοκατάλογος

Copyright ©  2014-2017  4 Elements Web. All rights reserved 

4 Elements Web προφίλ στο Facebook 4 Elements Web πρφίλ στο Google Plus 4 Elements Web προφίλ στο Linkedin